ETIQUETES

Día de la Lengua Materna

Carta d’amor al asturianu a traviés d’otres llingües

Nel Día de la Llingua Materna presumo del mio patrimoniu llingüísticu, qu'abarca toles lingües; dalgo que los babayos negacionistes nun son quien a entender

Muncho más qu’una llingua

Güei ye’l Día Internacional de la Llingua Materna y nun pueo dexar de pensar qu’un xuráu que manda a Eurovisión un cantar con un sofitu llingüísticu col que nun s’identifica nengún español merez pocu respetu

Actualidad